Začínáme s Laboklinem!  

1. Registrace nového klienta

Pokud s Laboklinem začínáte, je nutné provést Vaší registraci. Tu lze provést vyplněním registračních údajů na laboratorní žádance, kterou zašlete s Vaším prvním vzorkem. Mezi registrační údaje patří jméno a adresa veterinární praxe, jméno lékaře, Váš email a způsob zasílání výsledků vyšetření. Kolonky pro tyto údaje najdete na první straně každé laboratorní žádanky nahoře. Další možností registrace je kontaktovat naše servisní oddělení: czech@laboklin.de. Poslední možností je elektronická registrace přes webové stránky www.laboklin.cz, kde použijete ikonu Moje laboratoř.

2. Přeprava vzorků (více zde)

Přesný návod najdete v tomto dokumentu (PDF, 0.5 MB).

Objednat kurýra můžete pomocí tohoto odkazu: https://myepp.dhl.com/gw/premiumweb/public/LoginByHash.action?hash=2347cf3d626abcc9d708280d34716d6e132964a550e300ac12e63fd65384944

K zaslání zásilky potřebujete vědět své Laboklin zákaznické číslo a PSČ. Vaše číslo Vám sdělíme na telefonu nebo pokud máte čárové kódy, pak je to prvních 5 čísel před pomlčkou. Pokud náhodou v systému DHL nejste, prosím okamžitě nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem a my Vás během několika minut zaregistrujeme

Kurýra DHL můžete také objednat na telefonním čísle +420 840 103 000

V prvním kroku telefonátu budete operátorem vyzváni ke sdělení zákaznického čísla: 968913914

Zasílací adresa: 99334 Amt Wachsenburg (PSČ, město)
(dodatečné údaje, které nejsou obvykle požadovány: ulice Carl-Miele-Str. 1, kontaktní osoba Wareneingang, tel. 0971-72 02 77)


Typ přepravovaného materiálu: UN 3373, biologický materiál kategorie B

Následně budete vyzváni ke specifikaci Vaší adresy a kontaktů potřebných k vyzvednutí zásilky. Balík pro odeslání musí být označen symboly přepravy biologického materiálu a musí být vystlán, aby nedocházelo k otřesům. Balíky, kde není volné místo vyplněno (např. novinový papír, igelit, atd.) mohou být odmítnuty k přepravě.

K balíku musí být přiložen přepravní list. Předvyplněné přepravní listy Vám rádi zašleme poštou (prosím kontaktujte nás, stačí do nich napsat Vaši adresu).

3. Zasílání výsledků

Je možné si zvolit i kombinaci zasílání výsledků, např. e-mailem a faxem.
Zasílání výsledků je možné:

- poštou
- e-mailem jako text či HTML-email
- faxem 
- nebo přes webové stránky Laboklinu jako PDF formát pod ikonou Moje laboratoř

(Registrujte se na www.laboklin.cz nebo se nechte zaregistrovat námi, abyste mohli své výsledky kontrolovat přímo přes přihlášení na našich webových stránkách v LDT datech, v PDF nebo v textovém e-mailu)

4. Telefonické konzultace a poradenství

LABOKLIN je pro Vás dostupný na tel.: 730 105 024 nebo e-mailu: czech@laboklin.de

Pondělí až pátek:  8.00h - 17.00h
Sobota:                  9.00h - 13.00h

5. Dodatečná vyšetření

Zasílané vzorky ponecháváme uskladněné po dobu deseti pracovních dní. Během této doby můžete přiobjednávat dodatečná vyšetření, která stanovíme z uskladněného materiálu. Pomůže nám, pokud nám pro dodatečné vyšetření dodáte číslo čárového kódu či číslo laboratorního vyšetření.

6. Vyúčtování

Vyúčtování probíhá formou měsíční faktury zaslané emailem a písemně poštou. Při fakturaci na veterinárního lékaře posíláme přehled měsíčního vyúčtování. Za úhradu faktury je zodpovědný vždy veterinární lékař. Úhrada se provádí na český bankovní účet: 2107407627/2700 HVB Bank/UniCredit Bank. Pokud požadujete fakturaci na majitele zvířete, zakroužkujte to prosím na naší žádance. V těchto případech vyžadujeme podpis majitele zvířete jako souhlas s fakturací na jeho jméno. Při fakturaci na majitele zvířete se připočítává přirážka.

 

Budete-li mít jakékoliv další dotazy, neváhejte nás prosím kontaktovat!


Datenschutz | AGB |  Impressum |  Site Map
©2019 by webDa Medien GmbH