Hyperuricosuria
    

Hyperuricosuria to zaburzenie metaboliczne, w którym dochodzi do zwiększonego wydzielania kwasu moczowego w moczu, co może doprowadzić do powstawania kamieni moczowych w pęcherzu i nerkach. Choroba może wystąpić u wszystkich ras psów, ale szczególnie predysponowane są Dalmatyńczyki, Bulldogi i Czarne Teriery Rosyjskie.

W hyperuricosurii dochodzi do wrodzonego zaburzenia w metabolizmie puryn . Normalnie jako produkt końcowy wydzielana jest alantoina. U psów z mutacją w genie SLC2A9 następuje zwiększone wydzielanie kwasu moczowego (hyperuricosuria) bardziej odrębne. Podobnie jak w moczu, poziom kwasu moczowego w osoczu jest 2-4-krotnie wyższe niż u zdrowych psów (hyperuricemia).
Ponieważ kwas moczowy jest słabiej rozpuszczalne w wodzie od allantoiny, zwiększona ilości moczu prowadzi do tworzenia się kryształów, a w efekcie dochodzi do powstawania kamieni w pęcherzu moczowym, które często muszą być usunięte chirurgicznie.

Za występowanie hyperurikosurii odpowiedzialna jest mutacja w genie SLC2A9.
Defekt ten dziedziczy się autosomalnie recesywnie. Oznacza to, że pies
zachoruje tylko wtedy, jeśli otrzyma uszkodzony gen zarówno od ojca jak i matki. Tak
więc i ojciec i matka muszą być nosicielami uszkodzonego genu. Nosiciele, tzn.
zwierzęta z tylko jednym uszkodzonym genem, wprawdzie same nie cierpią na
hyperurikosurię, ale przekazują uszkodzony gen na 50% potomstwa.
Przy krzyżowaniu dwóch nosicieli istnieje ryzyko, że potomstwo będzie dotknięte
chorobą. Dlatego nigdy nie należy krzyżować jednego nosiciela z drugim nosicielem.
 

 

W wyniku dziedziczenia huperuikosurii jako cechy autosomalnej recesywnej istnieją trzy warianty genotypowe:
 
1. Genotyp N / N (homozygota zdrowa): osobnik ten nie jest nosicielem mutacji i nie rozwinie się u niego hyperuricosuria. Jako że taki pies nie przekazuje mutacji na potomstwo, może być kojarzony z dowolnym osobnikiem.
 
2. Genotyp N / HUU (heterozygota): osobnik taki jest nosicielem mutacji, ale ryzyko wystąpienia u niego choroby jest znikome. Jednakże może on przekazywać te mutację 50% potomstwu. Dlatego też powinien on być kojarzony z osobnikami zdrowymi.
 
3. Genotyp HUU/HUU (homozygota nieprawidłowa): osobnik taki niesie dwie kopie zmutowanego genu. Ten chory pies przekazuje mutację 100% potomstwa.

 

 

 

 


Datenschutz | AGB |  Impressum |  Site Map
©2019 by webDa Medien GmbH